Trajnime

LICENSING POLICY STATEMENT OF AFF CLUBS

For the Albanian Football Federation the implementation of the club licensing system is and remains one of the main...
Më shumë

DEKLARIMI I POLITIKËS SË LICENSIMIT TË KLUBEVE TË FSHF‑SË

Për Federatën Shqiptare të Futbollit zbatimi i sistemit të licensimit të klubeve është dhe mbetet një nga...
Më shumë

Kalendari i Kurseve të Liçensimit të Trajnerëve gjatë periudhës Shtator 2017 – Korrik 2018

Datë 04 Shtator 2017                            Goalkeeper  UEFA   A Datë 05...
Më shumë