Kalendari i Kurseve të Liçensimit të Trajnerëve gjatë periudhës Shtator 2017 – Korrik 2018 - FSHF

Kalendari i Kurseve të Liçensimit të Trajnerëve gjatë periudhës Shtator 2017 – Korrik 2018

 • Datë 04 Shtator 2017                            Goalkeeper  UEFA   A
 • Datë 05 – 09 Shtator  2017                   Rinovime
 • Datë 11 – 30 Shtator  2017                     UEFA  B     3 javë
 • Datë 16 – 29 Tetor 2017                         UEFA  B     2 javë
 • Datë 30 – 31 Tetor 2017                         Goalkeeper  UEFA   A
 • Datë 16 – 18 Nëntor 2017                       UEFA  D  Femrat kombëtarja A
 • Datë 23 – 24 Nëntor 2017                     Goalkeeper  UEFA  A
 • Datë 27 Nentor – 23 Dhjetor 2017        UEFA  B ose Drejtor Sportiv
 • Datë 10 Janar – 10 Shkurt 2018             UEFA  B
 • Datë 19 Shkurt – 17 Mars 2018               UEFA  Kosovë Përgatitës Atletik
 • Datë 02 – 21 Prill 2018                           UEFA  A
 • Datë 30 Prill – 19 Maj 2018                    UEFA  A
 • Datë 18 Qershor – 15 Korrik 2018          UEFA  B ose Përgatitës Atletik