#RriNëShtëpi

Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.4)
28-03-2020, 15:19:24
Shiko videon
Ushtrimi “1 kundër 1”, për grupmoshën 8-14 vjeç (Seanca nr.4)
27-03-2020, 17:31:41
Shiko videon
Ushtrimet e koordinimit për grupmoshën 8-14 vjeç (Seanca nr.3)
26-03-2020, 18:31:04
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.3)
26-03-2020, 18:30:08
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.2)
26-03-2020, 10:24:54
Shiko videon
Kontrolli i topit në ajër, ushtrime për grupmoshën 8-14 vjeç (Seanca nr.2)
26-03-2020, 09:24:36
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.1)
23-03-2020, 16:44:02
Shiko videon
Kontrolli i topit në tokë, ushtrime për grupmoshën 8-14 vjeç (Seanca nr.1)
23-03-2020, 08:25:41
Shiko videon