#RriNëShtëpi

Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.27)
06-05-2020, 12:16:06
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.26)
06-05-2020, 12:15:07
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.25)
03-05-2020, 18:50:43
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.24)
03-05-2020, 18:50:09
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.23)
28-04-2020, 10:43:23
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.22)
28-04-2020, 10:42:54
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.21)
28-04-2020, 10:42:30
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.20)
28-04-2020, 10:40:47
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.19)
23-04-2020, 11:27:13
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.18)
23-04-2020, 11:26:17
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.17)
23-04-2020, 11:24:45
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.16)
23-04-2020, 11:23:50
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.15)
15-04-2020, 11:53:00
Shiko videon
Si të stërviten të rinjtë e moshës 15-19 vjeç në kushte shtëpie (Seanca 3)
14-04-2020, 09:44:50
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.14)
14-04-2020, 09:34:02
Shiko videon
Si të stërviten të rinjtë e moshës 15-19 vjeç në kushte shtëpie (Seanca 2)
14-04-2020, 09:24:16
Shiko videon
Si të stërviten të rinjtë e moshës 15-19 vjeç në kushte shtëpie (Seanca 1)
14-04-2020, 09:21:22
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.13)
14-04-2020, 09:18:56
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.12)
14-04-2020, 09:17:27
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.11)
14-04-2020, 09:16:47
Shiko videon