#RriNëShtëpi

Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.10)
14-04-2020, 09:15:22
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.9)
05-04-2020, 13:14:37
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.8)
03-04-2020, 13:17:48
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.7)
01-04-2020, 13:15:37
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.6)
31-03-2020, 19:35:04
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.5)
30-03-2020, 16:40:56
Shiko videon
Pasimi dhe marrja e topit (Seanca nr.5)
29-03-2020, 18:40:02
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.4)
28-03-2020, 15:19:24
Shiko videon
Ushtrimi “1 kundër 1”, për grupmoshën 8-14 vjeç (Seanca nr.4)
27-03-2020, 17:31:41
Shiko videon
Ushtrimet e koordinimit për grupmoshën 8-14 vjeç (Seanca nr.3)
26-03-2020, 18:31:04
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.3)
26-03-2020, 18:30:08
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.2)
26-03-2020, 10:24:54
Shiko videon
Kontrolli i topit në ajër, ushtrime për grupmoshën 8-14 vjeç (Seanca nr.2)
26-03-2020, 09:24:36
Shiko videon
Përgatitje atletike për profesionistët, e deri tek mosha U-15 (Seanca nr.1)
23-03-2020, 16:44:02
Shiko videon
Kontrolli i topit në tokë, ushtrime për grupmoshën 8-14 vjeç (Seanca nr.1)
23-03-2020, 08:25:41
Shiko videon