Kalendari i Kurseve të Liçensimit të Trajnerëve gjatë periudhës Shtator 2017 – Korrik 2018

Datë 04 Shtator 2017                            Goalkeeper  UEFA   A Datë 05...
Më shumë