Kalendari i Kurseve të Liçensimit të Trajnerëve Shtator – Dhjetor 2018 - FSHF

Kalendari i Kurseve të Liçensimit të Trajnerëve Shtator – Dhjetor 2018

1. UEFA B 10 shtator-5 tetor (Fier)
2. Tr. i Përgatitjes Fizike-7-26 tetor 2018
3. UEFA A (për Kosovën)-28 tetor-7 dhjetor 2018
4. Drejtor Sportiv– 09-24 dhjetor 2018