LICENSING POLICY STATEMENT OF AFF CLUBS

For the Albanian Football Federation the implementation of the club licensing system is and remains one of the main...
Më shumë

DEKLARIMI I POLITIKËS SË LICENSIMIT TË KLUBEVE TË FSHF‑SË

Për Federatën Shqiptare të Futbollit zbatimi i sistemit të licensimit të klubeve është dhe mbetet një nga...
Më shumë