Jepen diplomat e kursit për “Drejtor Sportiv”

Ka përfunduar me sukses edhe kursi i fundit këtë vit kalendarik, për "Drejtorët Sportiv", i organizuar nga sektori...
Më shumë