SHK "MESONJETORJA e I-re" Femra

Coca Cola Femra Korce 19/20

SHK "STAVRI THEMELI" Femra

Formacioni

Rezervat

Trajneri

Golat

Kartonat

Zëvendësimet

Formacioni

Rezervat

Trajneri

Golat

Kartonat

Zëvendësimet