Vendimi i Komisionit te Apelit te FSHF date 31.10.2016

VENDIM

I mbajtur sot ne daten 31 Tetor 2016 ora 17.00 ne mbledhjen e Komisionit te Apelit te FSHF-se per shqyrtimin e kerkesave ankimore drejtuar Komisionit te Apelit nga ankuesi lojtari i KF “Kevitan”, Arnold Hyseni ;
Komisioni i Apelit pasi u njoh me apelimen e paraqitur nga lojtari i KF “Kevitan”, Arnold Hyseni si dhe dokumentacionin e paraqitur nga Sekretariati Teknik:

VENDOSI:

1. Rrezimin e kerkeses per pezullimin e pjeses se mbetur te denimit per lojtarin e KF “Kevitan”, Arnold Hysenaj.

Komisioni i Apelit

Anetar                              Kryetar                            Anetar
Julian Haxhiu                 Envi Hicka                       Arjan Salati

Anetar                                Anetar
Bledar Abdullai               Altin Shkurti