Vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF datë 03.11.2023 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF datë 03.11.2023

  1. Pranimin e kërkesës së FK Shënkolli për konvertimin të pjesës së mbetur të dënimit për lojtarin Ded Bushi në bazë të nenit 75 të KDE.
  2. Pranimin e kërkesës së FK Shënkolli për konvertimin të pjesës së mbetur të dënimit për lojtarin Donald Kacorri në bazë të nenit 75 të KDE.

Kundër vendimit lejohet ankim brenda 3 (tre) ditëve përpara Komisionit të Apelit.