FSHF dhe Federata Norvegjeze e Futbollit kanë organizuar kursin e trajnimit me 22 trajnere femra

Federata Shqiptare e Futbollit dhe Federata Norvegjeze e Futbollit kanë organizuar kursin e trajnimit me 22 trajnere femra.

Ky kurs i financuar nga Qeveria norvegjeze ka si synim zhvillimin e futbollit te moshat e vogla duke nxitur përfshirjen në trajning të femrave, të cilat do të jenë edhe Ambasadore të futbollit në zonat nga vijnë. Në këtë kurs janë zhvilluar orë teorike me lektorët norvegjez dhe ore praktike me fëmijë nga skuadrat e Zyrës Rajonale të Durrësit.

Kursi do të mbahet edhe në vënde të tjera të Rajonit, si Kosovë, Bosnje, Maqedoni dhe Mali i Zi.