Analizë e Kategorisë Superiore – Topat e rikuperuar dhe ato të humbur

Raporti ndërmjet topave të rikuperuar dhe topave të humbur është një indicie shumë interesante për të kuptuar...
Më shumë