Vendimi i Komisionit të Disiplinës së FSHF datë 21.06.2019

1. KF “Partizani” U-17 (amator), për aktivizim të lojtarit që nuk kishtë të drëjtë të luantë, në bazë të Nënit 54 të KDS, dënohet më humbjën e ndëshjes në tavolin më rëzultatin 3 me 0 si dhë zbritjen e 3(tre) pikëve nga klasifikimi.

2. KF “Besa” U-13, për braktisje të ndëshjes më KF “Arëna Shijak” U-13, në bazë të Nënit 55/1 të KDS, dënohet më humbjen e ndeshjes në tavolin me rezultatin 3 me 0 si dhë zbritjen e 3(tre) pikëve nga klasifikimi.

3. Zyrtari i KF “Besa” U-13, Ariel Shtini, paralajmërohet se në rast përsëritje te shkeljevë disiplinore do të jëtë subjekt i dënimeve që parashikon Kodi i Disiplinës Sportive dhe rregulloret e tjera të FSHF.

4. Zyrtari i KF “Alidemi” U-13, Ridvan Fazliu, për sjellje jo sportive ndaj zyrtarit të ndëshjes, në bazë të Nenit 49/1/a të KDS, dënohet më 8 (tetë) ndeshjë pezullim nga aktiviteti.

5. KF “Alidemi” U-13, sjellje jo sportive ndaj zyrtarit të ndeshjes, dukë refuzuar daljen nga fusha e lojes dhë duke shkaktuar ndërprerjen përfundimtare të ndeshjes kundër KF “Petrela” U-13, në bazë të Nenit 49/5 të KDS, dënohet më humbjën e ndeshjes në tavolin më rezultatin 3 me 0.

6. KF “Dajti” U-11, për aktivizim të lojtarit që nuk kishte të drejtë të luante, në bazë të Nenit 54 të KDS, dënohet me humbjen e ndeshjes në tavolin më rezultatin 3 me 0 si dhë zbritjen e 3(tre) pikëve nga klasifikimi.

7. Pranimin e kërkësës së FK “Tomorri”, pezullimin e pjesës së mbetur të dënimit për lojtarin Aldo Dervishi. Në bazë të Nenit 33/4 të KDS, lojtari Aldo Dervishi vendoset në provë për një periudhë 6 mujore.

8. Rrëzimin e kërkesës së Football Republic si të pa bazuar në Kodin e Disiplinës Sportive dhe Rregulloret e tjera të FSHF.