Vendimi i Komisionit të Disiplinës së FSHF datë 04.10.2019