Vendimi i Komisionit te Apelit te FSHF date 18.05.2017

1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 12 datë 21.04.2017 të Komisionit të Disiplinës pranë FSHF me këtë ndryshim: Dënimin e lojtarit të KF “Domosdova” Ardit Facja me 12 (dymbëdhjetë) muaj pezullim nga aktiviteti për dhunë ndaj zyrtarit të ndeshjes.

2. Lënien në fuqi të vendimit nr. 12 datë 21.04.2017 të Komisionit të Disiplinës pranë FSHF me këtë ndryshim: Dënimin e lojtarit të KF “Domosdova” Erjon Duka me 12 (dymbëdhjetë) muaj pezullim nga aktiviteti për dhunë ndaj zyrtarit të ndeshjes.

3. Lënien në fuqi të vendimit nr. 15 datë 15.05.2017 (pika 10) të Komisionit të Disiplinës pranë FSHF, rrëzimin e kërkeses së KS “Besëlidhja”, Lezhë.