Vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF datë 25.05.2021 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF datë 25.05.2021

  1. Rrëzimin e kërkesës së zyrtarit te K.S Kastrioti z.Ramadan Ndreu, si të pabazuar në Kodin e Disiplinës Sportive.

Kundër vendimit lejohet ankim brenda 3 (tre) ditëve përpara Komisionit të Apelit.

× WhatsApp