Vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF datë 03.05.2022 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF datë 03.05.2022

  1. Në përfundim të hetimit disiplinor për ndeshjen e Kampionatit të Kategorisë së Dytë – Grupi A, midis F.C Bulqiza dhe KSSH Veleçiku, në bazë të neneve 27, 31 dhe 67 të KDS dhe neneve 27 dhe 40 të Kodit të Etikës, F.C Bulqiza, përjashtohet nga gara për 5 (pesë) sezone të njëpasnjëshme dhe dënohet me gjobë në masën 2.000.000 (dy milionë) lekë. Në zbatim të nenit 116/1/b të KDS, gjoba të aplikohet në masën 20%.
  2. Në përfundim të hetimit disiplinor për ndeshjen e Kampionatit të Kategorisë së Dytë – Grupi A, midis Oriku dhe KF Gramshi, në bazë të neneve 27, 31 dhe 67 të KDS dhe neneve 27 dhe 40 të Kodit të Etikës, KF Gramshi, përjashtohet nga gara për 5 (pesë) sezone të njëpasnjëshme dhe dënohet me gjobë në masën 2.000.000 (dy milionë) lekë. Në zbatim të nenit 116/1/b të KDS, gjoba të aplikohet në masën 20%.
  3. Në përfundim të hetimit disiplinor për ndeshjen e Kampionatit të Kategorisë së Dytë – Grupi A, midis FC Internacional Tirana dhe Luzi 2008, në bazë të neneve në bazë të neneve 27, 31 dhe 67 të KDS dhe neneve 27 dhe 40 të Kodit të Etikës, FC Internacional Tirana, përjashtohet nga gara për 5 (pesë) sezone të njëpasnjëshme dhe dënohet me gjobë në masën 2.000.000 (dy milionë) lekë. Në zbatim të nenit 116/1/b të KDS, gjoba të aplikohet në masën 20%.
  4. Në përfundim të hetimit disiplinor për ndeshjen e Kampionatit të Kategorisë së Dytë – Grupi A, midis F.C Bulqiza dhe KSSH Veleçiku, në bazë të neneve 17, 27 dhe 40 të Kodit të Etikës, Zyrtari i ndeshjes, Memet Koci, për dështim për të raportuar shkeljet e parashikuara në nenin 27 të Kodit të Etikës, dënohet me gjobë në masën 100.000 (njëqind mijë) lekë si dhe me ndalimin e pjesëmarrjes në ndonjë aktivitet të lidhur me futbollin për një periudhë prej 2 (dy) vjetësh.