Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.1, datë 08.04.2019

1. Ndryshimin e vendimit Nr.08 të Komisionit të Disiplinës, datë 02.03.2019 (pika1) si mëposhtë:
KF “Sopoti”, për hedhje të sendeve në fushën e lojës pa shkaktuar ndërprerje të lojës, në bazë të Nenit 66/3/a të KDS, dënohet me 1 (një) ndeshje pa spektator ne stadiumin përkatës.

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.