Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, datë 17 tetor 2018

1. Ndryshimin e vendimit nr.07 datë 01.10.2018 (pika 13) të Komisionit të Disiplinës pranë FSHF si
mëposhtë:
Lojtari i KF “Bylis”, Alfred Zefi, për sjellje jo sportive ndaj zyrtarit të ndeshjes, në bazë të nenit
49/1/a) të KDS, dënohet me 4 (katër) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.