Sektori i Edukimit në FSHF, njihuni me datat e kurseve për 2020

Sektori i Edukimit njofton të gjithë të interesuarit në lidhje me datat e kursve për vitin 2020:

UEFA B, nr.33, në datat 6-31 janar (120 orë).
UEFA B, nr.34, në datat 3-29 shkurt (120 orë).
UEFA PRO, nr.7, në datat 2-6 mars (30 orë).
UEFA A, nr.16, në datat 9-21 mars (60 orë).
UEFA PRO, nr.7, në datat 11 maj-9 qershor (115 orë).
UEFA B-Fier, nr.35, në datat 10 qershor-7 korrik (120 orë).
Rinovim i licensave UEFA: 17-23 gusht
UEFA C, në datat 5-24 tetor (60 orë).
Përgatitës atletik, në datat 5-26 tetor (110 orë).
Goal keeper UEFA B, në datat 28 tetor-14 nëntor (60 orë).