Polonia

2

World Cup - 1986

31-10-1984 17:00

Shqipëri

2

Formacioni

Rezervat

Trajneri

Golat

Kartonat

Zëvendësimet

Formacioni

Rezervat

Trajneri

Golat

Kartonat

Zëvendësimet