Shqipëri

0

European Championship - 1968

Sheshi Italia, Tiranë
17-12-1967 14:00

Gjermania

0