Shqipëri

0

European Championship - 1968

Sheshi Italia, Tiranë
14-05-1967 14:00

Serbia

2