Shk."K.Allkanjari" femra

  • Shteti: AL
  • Region: FIER
  • Town: LUSHNJE
  • Kodi postar:
  • Status: ACTIVE
  • Organisation Nature: CLUB

Rezultatet e ndeshjeve

Ekipi vendas Reuzultati Ekipi mik Data Kompeticioni