Egnatia

  • Shteti: AL
  • Region: Durrës
  • Town: Rrogozhinë
  • Kodi postar:
  • Status: ACTIVE
  • Organisation Nature: CLUB

Rezultatet e ndeshjeve

Ekipi vendas Reuzultati Ekipi mik Data Kompeticioni