Kastrioti

  • Shteti: AL
  • Region: Krujë
  • Town: Krujë
  • Kodi postar: 1501
  • Status: ACTIVE
  • Organisation Nature: CLUB

Rezultatet e ndeshjeve

Ekipi vendas Reuzultati Ekipi mik Data Kompeticioni