Teuta

  • Shteti: AL
  • Region: Durrës
  • Town: Durrës
  • Kodi postar: 2001
  • Status: ACTIVE
  • Organisation Nature: CLUB

Rezultatet e ndeshjeve

Ekipi vendas Reuzultati Ekipi mik Data Kompeticioni