Lushnja

  • Shteti: AL
  • Region: Lushnje
  • Town: Lushnjë
  • Kodi postar: 9001
  • Status: ACTIVE
  • Organisation Nature: CLUB

Rezultatet e ndeshjeve

Ekipi vendas Reuzultati Ekipi mik Data Kompeticioni