Skënderbeu

  • Shteti: AL
  • Region: Korçë
  • Town: Korçë
  • Kodi postar: 7001
  • Status: ACTIVE
  • Organisation Nature: CLUB

Rezultatet e ndeshjeve

Ekipi vendas Reuzultati Ekipi mik Data Kompeticioni