Vendimi i Komisionit të Disiplinës së FSHF datë 25.05.2018

1. Pranimin e kërkesës së lojtarit të KF “Shkëndija Tiranë” U-19,Ditmar Mira, rishikim e vendimit të Komisionit të Disiplinës Nr.21 datë 15.05.2018, pika 8 duke shfuqizuar dënimin e kërkuesit, bazuar në Nenin 133/1 të KDS, për shkak se vërtetohet nga provat filmike se shkelja nuk është kryer prej tij.

2. Rrëzimin e kërkesës së KF “Kamza” U-19, si të pa bazuar në Kodin e Disiplinës Sportive.