Vendimi i Komisionit të Disiplinës së FSHF datë 08.02.2019

1. FC “Flamurtari”, për sjellje të gabuar të spektatoreve, në bazë të Nenit 66/1 të KDS, dënohet me gjobë në masën 200.000 (dyqindmijë) lek.

2. Zyrtari i KF “Apollonia”, Erion Hamitaj, për protestë ndaj vendimeve të zyrtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 56/1/a) të KDS, dënohet me 2 (dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

3. Rrëzimin e kërkesës së lojtarit të KF “Klosi”, Ardit Kadiu, si të pa bazuar në KDS dhe Rregulloret e tjera të FSHF.

Kundër vendimit lejohet ankim brenda 3 (tre) ditëve përpara Komisionit të Apelit.