Vendimi i Komisionit të Disiplinës së FSHF datë 06.10.2018

1. KF “Kevitan”, për mos marrje masash organizative dhe dështim në përmbushjen e përgjegjësive në ndeshjen e kundër KF “Gramshi”, në bazë të Nenit 64/1 dhe Nenit 65/2 të KDS, humbet ndeshjen në tavolin me rezultatin 3 me 0.