Grupi G-ndeshjet

Data
 
Ndeshja
05/09/16
Shqipëri
2 - 1
Maqedoni
06/10/16
Lichtenstein
0 - 2
Shqipëri
09/10/16
Shqipëri
0 - 2
Spanjë
12/11/16
Shqipëri
0 - 3
Izrael
24/03/17
Itali
2 - 0
Shqipëri
11/06/17
Izrael
0 - 3
Shqipëri
02/09/17
Shqipëri
2 - 0
Lichtenstein
05/09/17
Maqedoni
1 - 1
Shqipëri
06/10/17
Spanjë
3 - 0
Shqipëri
09/10/17
Shqipëri
0 - 1
Itali

Kupa e Botës Rusi 2018 Grupi G

Nr.
 
Skuadra
NL
F
B
H
P
1
Spanjë
10
9
1
0
28
2
Itali
10
7
2
1
23
3
Shqipëri
10
4
1
5
13
4
Izrael
10
4
0
6
12
5
Maqedoni
10
3
2
5
11
6
Lichtenstein
10
0
0
10
0

Komiteti ekzekutiv

 

Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit, është organi më i lartë kolegjial, që drejton dhe merr vendime gjatë periudhave mes dy Asambleve. Ai është i zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme dhe përbëhet nga 11 anëtarë: Presidenti, dy Zv/Presidentë dhe 8 anëtarë. Presidenti i Shoqatës së Arbitrave Shqiptarë të Futbollit, zgjidhet automatikisht anëtar i Komitetit Ekzekutiv.

Konkretisht pëbërja e Komitetit Ekzekutiv të dalë nga asambleja e fundit e zhvilluar më 28 shkurt 2014 në Tiranë, është: Armand Duka (President), Lutfi Nuri (Zv/President i parë), Edvin Libohova (Zv/ President i dytë), Muhedin Tarkaj (anëtar), Arben Dervishaj (anëtar), Artan Hajdari (anëtar), (anëtar), Abdyl Kuriu (anëtar), Bardhyl Minxhozi (anëtar), Vasil Bici (anëtar) Bardhyl Jera (anëtar) , Tahir Kastrati (anëtar, President i Shoqatës së Arbitrave). Në mbledhjen e parë Komiteti zgjodhi Zv/ Presidentin e parë dhe të dytë dhe kryetarët e komisioneve të përhershme.

Mandati i një anëtari të Komitetit Ekzekutiv është 4 vjeçar. Një anëtar i Asamblesë, nuk ka drejtë të propozojë më shumë se një emër për kandidat të Komitetit Ekzekutiv. Anëtari që zgjidhet në Komitetin Ekzekutiv duhet të plotësojë disa kushte: Të jetë shtetas shqiptar dhe të banojë në Shqipëri.Të mos jetë i dënuar për krim të rëndë.Të lëshojë një deklaratë me shkrim se ai jep dorëheqjen nga funksionet brenda anëtarësisë së FSHF-së nëse zgjidhet.Të jetë nën moshën 70 vjeç, në datën që mbahet Asambleja e Përgjithshme zgjedhore.

Kushte të tjera në lidhje me shkollimin apo kualifikimin e nevojshëm janë të përcaktuara në termat e referencës korresponduese të miratuara nga Komiteti Ekzekutiv.

Një anëtar i Komitetit Ekzekutiv nuk mund të jetë njëkohësisht edhe anëtar i një organi juridik të FSHF-së. Komiteti Ekzekutiv mblidhet sipas kërkesave por të paktën gjashtë here në vit. Mbledhjet drejtohen nga Presidenti. Ai e thërret mbledhjen të paktën dhjetë ditë përpara zhvillimit të mbledhjes. Rendi i ditës përfundimtar dhe dokumentet përkatëse duhet të dërgohen tek anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të paktën pesë ditë para mbledhjes. Sekretari i Përgjithshëm merr pjesë në takimet e Komitetit Ekzekutiv vetëm si konsultues. Vendimet e Komitetit Ekzekutiv merren me shumicë votash 50 +1. Në rastin e votave të barabarta, Presidenti ka votë vendimtare. Komiteti Ekzekutiv ka nevojë për një numër të caktuar prej të paktën gjashtë anëtarësh në mënyrë që të marrë vendime të vlefshme.

Komiteti Ekzekutiv ka autoritet në fushat e veçanta të mëposhtme:

Menaxhon dhe drejton punët e FSHF-së në përputhje me këto statute dhe siguron zbatimin e statuteve të FSHF-së. Mundet të aprovojë dispozitat ekzekutive të nevojshme për aplikimet e tyre. Me propozim të Presidentit, të emërojë dhe shkarkojë Sekretarin e Përgjithshëm. Me propozim të Sekretarit të Përgjithshëm të emërojë apo të shkarkojë shefat e sektorëve të Sekretariatit të Përgjithshëm të FSHF-së. Me propozim të Sekretarit të Përgjithshëm të përmirësojë rregulloren e brendshme organizative të Sekretariatit të Përgjithshëm të FSHF-së. Të emërojë, pezullojë ose pushojë anëtarë të organeve gjyqësore të FSHF-së. Të përgatitë dhe të mbajë Asamblenë e Përgjithshme të Zakonshme dhe të Jashtëzakonshme.

 

Lutfi Nuriu

Emri:  Lutfi
Mbiemri   Nuriu
Vendlindja Tiranë
Kombësia:    Shqiptare
Shtetësia Shqiptare
Datëlindja 16.08.1960
Gjuha nënës Shqip
Gjuhët e folura: Turqisht,Italisht.
Profesioni:  Agronom
Profesioni që kryen: Biznesmen
Detyra:      Zëvendës President i Parë i FSHF-së, Anëtar i Komitetit Ekzekutiv të FSHF-së


BIOGRAFIA: 
Ka lindur në qytetine Tiranës më 16.08.1960. Shkollën e mesme e ka kryer në qytetin e lindjes Tiranë. Kryen studimet e larta në Universitetin Bujqësortë Tiranës, Dega Agronomi në vitin 1985. Eshte i martuar, me 3 fëmijë.
Nga viti 1990 e në vazhdim drejton biznesin e tij privat në fushën e tregtisë së industrisë së lehtë dhe ushqimore, duke qenë një nga më të suksesshmit në Shqipëri, në këtë fushë.
Nga viti 1993-1998, kaqenë Anëtar  i Kryesisë së Klubit të Futbollit Tirana , duke qenë nga mbështetësit kryesor në sukseset e arritura prej kësaj skuadre me të cilën shpallet Kampion Kombëtar.
Në vitin 1999-2000, ka qenë President i Klubit të Futbollit Tirana duke u shpallur edhe kampion kombëtar.
Nga viti 2002 e ne vazhdim eshte zevendespresident i Federates Shqiptare të Futbollit.

Edvin Libohova

Edvin LIBOHOVA
Curriculum Vitae

Lindur ne Tirane, me 24.10.1958
Banues ne Tirane, i martur me dy femije
Diplomuar per Finance ne Fakultetin Ekonomik , Tirane , me 1983
Master per Banke dhe Finance , Itali , viti 1995
Drejtor i Pergjithshem i Bankes se Kursimeve , ne vitet 1991-1995 dhe 2001-2002
Shef i Kabinetit ne Institutin e Sigurimeve Shoqerore ne vitet 1996-1997
Shef i Kabinetit te Ministrit te Financave ne vitet 1999-2000
Drejtor i Pergjithshem i Bankes Popullore ne vitet 2003-2007 dhe Kryetar i Bordit ne vitet 2007-2009
Nga viti 2010 – ne profesion te lire – Konsulent Privat per Biznes, Banke dhe Finance
Zv.President i Federates Shqiptare te Futbollit , ne vitet 1994-1997
President i Federates Shqiptare te Tenisit qe nga viti 2006
Konsull i Pergjithshem Nderi i Republikes se Sllovenise ne Shqiperi , nga viti 2009
Njohes i mire i gjuhes angleze dhe italiane.

Abdyl Kuriu

Emri Abdyl
Mbiemri Kuriu
Vendlindja Kavaje
Vendbanimi Tirane


Eksperience Pune 
Ka qenë futbollist në KF Besa nga viti 1985 - 1998
Sekretar i KF Besa 1998 - 2002
Tranier i "Besës" 2002 - 2008
Pedagog në AEFS (akademinë e Sportit)2006

 Kualifikime
 Master Didakt i Edukimit fizik 2007 - 2009
 Ka qenë lojtar i ekipeve kombëtare U - 17, U - 19, dhe Shpresa U - 21

Arben Dervishaj

Emri Arben
Mbiemri Dervishaj
Vendlindja Shqipëri
Kombësia Shqiptare
Shtetësia Shqiptare
Datëlindja 02.06.1962
Gjuha nënës Shqip
Gjuhët e huaja Anglisht, Italisht
Profesioni Inxhinier ndërtimi
Profesioni që kryen   Biznesmen
Funksioni në FSHF Anëtar i Komitetit Ekzekutiv të FSHF


Biografia

 Ka lindur në qytetin e Tiranës më 02.06.1962. Shkollën e mesme e ka kryer në qytetin e lindjes, Tiranë. Kryen studimet e larta në Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Inxhinerisë së Ndërtimit, Dega Ndërtim në vitin 1987.  Eshtë i martuar, me 2 fëmijë.
Në vitin 1987 - 2000, ka qenë pedagog dhe shef i sektorit të betonarme-së në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit,në Tiranë.
Në vitet 2000 - 2001, ka qenë Drejtor i Politikave Urbane në Bashkinë e Tiranës.
Në vitet 2001 e në vazhdim drejton biznesin e tij privat në fushën e ndërtimit dhe të projektimit.
Nga vitet 1994-1996, ka qenë Këshilltar për Investimet, në Bankën e Kursimeve.
Nga vitet 1997-1999, ka qenë Këshilltar për Investimet, në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Vazhdon të jetë lector i jashtëm në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit të Universitetit Politeknik të Tiranës.
Nga viti 2001 e në vazhdim, është Sekretar i Përgjithshëm i Shoqatës "Ndërtuesve të Shqipërisë". Nga viti 2006, e në vazhdim është anëtari Komitetit Ekzekutiv i Federatës Shqiptare tëFutbolit (dy mandate).

Artan Hajdari

 Emri:    Artan
 Mbiemri:   Hajdari
Datëlindja: Dhjetor,17.1966
Vendlindja:  Fier,Shqipëri
Statusi:   I martuar me dy fëmijë
Gjuhet e Huaja: Anglisht, Italisht

 
Edukimi

1987 – 1991  -Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës Diplomuar Jurist në vitin 1991
2003 – 2005   -Shkollave e Studimeve të Thelluara Europiane Diplomë MASTER EKSPERIENCA PROFESIONALE
1991 – 1992   -Gjygjtar pranë Gjykatës së Rrethit, Fier
1992 – 1993   -Kryetar i Gjykatës së Rrethit,Fier
1993 – 1994    -Kryetar i Gjykatës së Apelit,Vlorë 
1994 – 1997    -Kryetar i Gjykatës së Rrethit,Vlorë
1995 – 1997    -Pedagog i jashtëm, Univ."I.Qemali",Vlorë. Lektor në Fak. Ekonomik në Baza të së Drejtës Civile dhe të Punës.
1997 – 1998    -Zëv.Ministër pranë Ministrisë së Drejtësisë, Tiranë Prej vitit 1998 
Aktualisht –  AVOKAT, Anëtar i Dhomës së Avokatëve Prej vitit 1998  Partner themelues dhe Administrator i Studios së Avokatisë  "HAXHIA & HAJDARI", Tiranë. Prej vitit 1999 Pedagog i Jashtëm, Shkolla e Magjistraturës Lektor në të Drejtën Civile dhe Tregtare

Anëtaresia në Organizatat Profesionale 
 Prej vitit 1994  Anëtar i komitetit drejtues së Shoqatës së Juristave të Shqipërisë
1995 – 1997    Zëv. President i Shoqatës së Gjygjtarëve të Shqipërisë 1997 – 1998  Anëtari Komitetit të bashkëpunimit dhe Kooperimit Juridik të Këshillit të Europës
1997 – 1998   Anëtar i Këshilit Administrativ të Institutit tëSigurimeve Shoqërore Prej vitit 1999 Anëtar i Bordit Ekzekutiv të Fondacionit SOROS, Tiranë.
 Prej vitit 1999  Drejtor Ekzekutiv i "Institutit të së Drejtës", Tiranë.
Prej vitit 1999  Anëtar i Bordit të Drejtësisë të Fondacionit "SOROS"  Prej vitit 2002  Anëtar i Këshillit Drejtues të Dhomës Kombëtare të Avokatëve të Shqipërisë
Prej vitit 2002  Anëtar i Grupit Europian të Juristëve, ELG Prej vitit 2006    Anëtar i Komisionit të Reformës Ligjore, Ministria e Drejtësisë, Tiranë

 Botimet
 • Debati Gjyqësor – Artikull në Revistën"Drejtësia",viti1995
• Parashkrimi dhe dekadenca e të drejtave në procesin civil– Artikul në Rev."Tribuna Juridike", 1996
• Kushtetuta ose ekzistenca e shtetit– Artikull në gaz. "Koha Jonë", 1998
• Botimi i ibrit:Njohuri për ligjin,2000,(bashkautor)
• Subjektet kryesore që i drejtohen Gjykatës Kushtetuese – Artikul në Rev."Studime Parlamentare", 2001
• Mbi gjykimet në Gjykatën Europiane të Drejtave të Njeriut dhe Protokolli i 11– Artikull në Rev. "Studime Juridike",  2001
• Shpërndarja e Shoqërive Tregtare– ArtikullnëRev."JetaJuridike", 2005
• Pavlefshmëria e themelimit të shoqërive tregtare– ArtikullnëRev. "Jeta Juridike",2007

Bardhyl Minxhozi

Emri:       Bardhyl
 Mbiemri: Minxhozi
 Adresa Rr. "SulejmanDelvina", Tiranë,Shqipëri

 Eksperienca Pune 
 Shtator 2004 e në vazhdim Kompania e Sigurimeve Inter Albanian, Tiranë,Shqipëri Menaxher i përgjithshëm.
Prill 2003 - Qershor 2004        Kompania e Sigurimeve "Siguria", Prishtinë, Kosovë Shef Ekzekutiv
 Prill 2003 - Dhjetor 2006         Banka Ekonomike, Prishtinë, Kosovë Kryetar i Bordit Drejtues
 Qershor 1999 - Shkurt 2002 INSIG,Tiranë,Shqipëri Menaxher i Përgjithshëm. 
Tetor 1997 - Qershor 1999 SOROS - MEDIA center,Tiranë,Shqipëri Koordinator Programi. 
 Tetor 1991 - Tetor 1997         INSIG,Tiranë,Shqipëri Drejtor i Departamentit të sigurimit të jetës

 Edukimi
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E ZAKONSHME ZGJEDHORE
1976 - 1980     BA / Economics, Universitetii Tiranës

 Kualifikimet
Qershor - Korrik 1993  "General Principles of Life Insurance" Sigurime të Përgjithshme, Trieste,Itali
 Maj - Qershor 1994   "Praktikë Sigurimi për Industrinë" Connecticut University,Hartford, Connecticut, USA 
Shtator - Nëntor 1994    Kurs në Ekonominë e Marketeve dhe Analizave Financiare, Joint Vienna Institute, Pragë, Çeki
 Janar - Maj 1995    Kurs në Ekonominë e Marketeve Joint Vienna Institute,  Austria
 Maj 1997    IMCC-Insurance Business skills and communication, Malta
 Shkurt 1999   Kurs për Aftësitë Komunikuese Budapest, Hungari

 Anetar Nderi:
 Tetor 2008 e në vazhdim   Konsull nderi i Finlandës.
 Shtator 2007 e në vazhdim FIAA - Shoqata e investuesve të huaj në Shqipëri Anëtar Bordi
Tetor 2001 e në vazhdim  YAPS - UNICEF Anëtar Bordi

Bardhyl Jera

Emri: Bardhyl Jera
Dat ëlindja: 08 shkurt, 1960
Gjëndja civile: martuar me dy fëmijë.
Adresa: bulevardi “Zogi I”, Tiranë
Ne cel: 0 69 20 26 103

Edukimi:
1985-1990: Akademia sportive ”Vojo Kushi”
1995- kurs trajnimi per licensimin “Trajner futbolli”
1992-kurs I gjuhes gjermane, niveli I, II. Vjene, Austri.
1998-kurse të gjuhës angleze prane Oxsford- school., Tiranë.

Veprimtarite:
2005 e n ë vazhdim -Administrator i kompanisë t ë ndërtimit “JERACONSTRUCTION”, sh.p.k.
1999-2005- administrator i kompanise s ë exportit të hidrokarbureve “VIL-OIL”, sh.a.
1995-1999, Administrator i firmes së hidrosanitare “JERA IMPEX”, sh.p.k.
1991-1995, sportist dhe trajner pranë ekipit “Lackenbach”-Austrisë

1980-1990, sportist pranë ekipit kombëtar “Shpresa” dhe” të rritur”.
1979-1990, sportist prane ekipit “Vllaznia” Shkodër.
1977-1979, sportist pranë ekipit të ë rinjve “Vllaznia”, Shkodër.


Tituj Nderi

1983 - FFSH- Titullin “Mjeshtër sportit”.
1985 -- FFSH- Titullin “Naim Frashri”
2008 - FFSH- “Mir ënjohje për kontribute në sport”
2011 –Mirnjohje ­–“ Nderi Sportit Shkodran ”
2006 - Fitues i anketës të ”Gazetës sporti”: 11 sportistët më të mirë të 90 viteve.

Aftësi të ndryshme:

Kompiuter: njohuritë bazë.
Anëtar i shoqatës së ndërtuesve të Shqipërisë
Anëtar i shoqatës “Austri – Shqipëri”

 

Muhedin Tarkaj

Emri Muhedin
Mbiemri Tarkaj
Datelindja 19.03.1955
Vendbanimi Tiranë
Kombësia Shqiptare
Shtetësia Shqiptare
Gjendja Familjare I martuar
Gjuhet e huaja Italisht
Funksioni ne FSHF Anetar i Komitetit Ekzekutiv (mandati i tretë)Arsimi: 

Eshtë diplomuar në Akademinë Rendit Publik në vitin 1988. Ka kryer kurse të ndryshme kualifikimi si specialist dhe trajner futbolli organizuar nga FIFA dhe UEFA. Ka kryer kurse të ndryshme si manaxher dhe drejtues klubi futbolli.

Eksperienca Sportive:
 1965-1967 Futbollist i KF Dinamos dhe për një periudhë të gjatë kapiten i saj.  Ka fituar 5 tituj Kampion të Shqipërisë.
Ka fituar 3 Kupa Republike dhe ka qenë pjestar lider në shumë suksese të kësaj skuadre edhe në ndeshjet ndërkombëtare të Kupave të Europës.
Aktivizuar në 71 ndeshje ndërkombëtare me ekipin kombëtar dhe KF Dinamon. Ka spikatur me përfaqësimin e tij në veprimtaritë ndërkombëtare dhe veçanërisht në ndeshjet kundër Ajax, Aberdeen , Beshiktash si dhe veprimtaritë Ballkanike me klube.
Në vitet 1975-1987 , ka qenë anëtar i ekipeve Shpresa dhe Kombetare "A" duke qenë edhe kapiten skuadre. Eshtë shpallur 2 herë Kampion Ballkani me ekipin kombëtar Shpresa.

 Karriera Profesionale: 

- Nga viti 2001-2005, ka qenë Drejtor Teknik i Klubit Dinamo.
- Ka qenë konsulent teknik pranë Federatës Shqiptare të Futbollit në evidentimin dhe zbulimin e talenteve.
- Nga viti 2002 e në vazhdim është anëtar i Komitetit Ekzekutiv të FSHF-së (mandate i tretë).

Tituj Nderi :

-Mjeshter i Merituar i Sportit                              viti1986
-Nderi i Futbollit Shqiptar                                  viti1992
-Qytetar Nderi i Tepelenës dhe Memaliaj         viti2009

Tahir Kastrati

Emri Tahir
Mbiemri Kastrati
Datelindja 04.08.1946 
Vendlindja Fier
Vendbanimi Fier
Kombësia Shqiptare
Shtetësia Shqiptare
Gjuha e nënës:        Shqiptare
Gjuhë të huaja:    Rusisht  
Profesioni Mesues Matematike
Funksioni në FSHF Anëtar i Komitetit Ekzekutiv të FSHF (mandati i tretë).
Funksioni në Shoqata Futbolli President i Shoqatës së Arbitrave Shqiptare të Futbollit


Biografia:

Në vitin 1970, ka mbaruar Universitetin Shteteror te Fakultetit Shkencave te Natyres, Tirane.
Nga viti 1970-1980 ka punuar si mësues matematike ne Shkollen e Mesme Fier.
Nga viti 1980-2004, ka qenë Drejtor i Shkolles Mesme Artistike, FIER.
Nga viti 2004-2010 ka qenë Drejtor i Drejtorise Arsimore Fier.
Nga viti 2010-2013 ka qenë drejtor I Zyres se Turizmit, prane Qarkut Fier.

Karriera Sportive:
Nga viti 1972-1990, ka qënë arbitër i futbollit në kategorinë e parë. Në karrierën e tij, ka drejtuar si kryesor dhe anësor, shumë ndeshje të rëndësishme të Kampionatit dhe Kupës së Shqipërisë. Gjatë kësaj periudhe ka drejtuar edhe disa ndeshje ndërkombëtare.

Karrierra Profesionale:
Nga 1991-1993 ka qenë Kryetar i Komisionit Tekniko Arbitrar prane FSHF-se.
Nga 2002 e ne vazhdim Anetar i Komitetit Ekzekutiv te FSHF-se.
Ne vitin 2011, Kryetar i Komitetit te Arbitrimit dhe Kryetar i Komisionit te Caktimit  te Arbitrave.
Nga viti 2002 e ne vazhdim President i Shoqates se Srbitrave Shqiptare te Futbollit.

 

Vasil Bici

Emri: Vasil
Mbiemri: Bici
Datelindja: 20.01.1954
Vendlindja: Lezhe
Vendbanimi: Tirane
Telefon: 0694007161

Arsimi:
1974-1978 Diplomuar ne IKF “V.Kushi” Tirane
1999-2004 Diplomuar ne Fakultetin Juridik, Shkoder
Grada Shkencore
1983-1984 Kurs 1 vjecar pasuniversitar, specialitet I ngushte, Futboll Master I nivelit te Dyte

Kualifikimet
1985 Kualifikim I UEFA-s, Luixhi Voltaxhi, Tirane
1987 Kualifikim I UEFA-s, Ditmar Kromer, Tirane
1996 Kurs kualifikimi Koverciano, Firence, Itali
2005 Diploma UEFA “B” Tirane
2007 Diploma UEFA “A” Tirane
2012 Trajnim kualifikimi me trajnere profesioniste, San Pauli Brazil.

Karriera e punes:
2014 Drejtor I Drejtorise se Monitorimit te Nderrmjarjeve Bashkia Tirane.
2009 – 2013 Drejtor I Sporteve ne MTKRS, Tirane
2008 Trajner me “FC Lushnja” Lushnje
2007 Trajner me “FC Besa” Kavaje.
2006 Trajner me “FC Kastrioti” Kruje
2005-2013 Trajner me “FC Dinamo”, Tirane
2002 Trajner me “FC Bylis”, Ballsh
2001-1999 As. Trajner me ekipin Kombetar te Futbollit
1999-1998 Trajner me “FC Vllaznia”, Shkoder
1998-1995 Trajner me “FC Shkumbini” ,Peqin
1994-1993 Trajner me “FC Lac”, Lac
1993-1986 Trajner me “FC Beslidhja” Lezhe
1989-1990 As/ Trajner me “U21”
1978-1985 Mesues, trajner me klasat Sportive Lezhe

Gjuhet e Huaja:
Gjuha Frenge e folur
Gjuha greke e folur

Na ndiqni në Facebook

Na ndiqni në Twitter

EKIPET KOMBËTARE RAJONALE, VIJOJNË SELEKSIONIMET E MOSHAVE https://t.co/HxTUlEE3vC

Renditja superiore

Nr.
Skuadra
P
NL
F
B
H
1
27
11
8
3
0
2
20
11
5
5
1
3
19
11
5
4
2
4
17
11
4
5
2
5
15
11
4
3
4

Rezultatet e Kategorise Superiore

Data
Skuadra 1
Rez.
Skuadra 2

Garat

Informacione të plota & Statistikat përkatëse për të gjithë kompeticionet

Uji Tepelena Union Bank Spitali Amerikan Albatrans Ama Caffe Vas tours Bolv oil